Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító A szentírástudósok védőszentje (342–420)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító A szentírástudósok védőszentje (342–420)

Élete

+ Jeromos Észak-Olaszországban született és jó nevelést kapott. Megtanult latinul írni és megszerette a klasszikusokat. 374-ben a Szentföldre utazott, és Calchisban egy szerzetescsoporthoz csatlakozott. Ez idő alatt tanult meg héberül.

+ A Szentírás konstantinápolyi tanulmányozása után Jeromos Rómába ment, ahol Szent Damazusz pápa titkáraként dolgozott.

+ 384-ben Betlehemben telepedett le, ahol Szentírástanulmányozása nagy gyümölcsöket termett. A Biblia latinra fordításán kívül számos kommentárt írt a Szentíráshoz, és Szent Paula vezetésével apácák egy csoportjának lelkivezetője lett.

+ 410 és 412 között Jeromos félretette tanulmányait, hogy védelmet és gondozást nyújtson azoknak a római menekülteknek, akik Betlehemben kerestek menedéket a Szaracének Palesztinába való betörése után. Abban az időben ezt írta: „Nem tudok mindenkin segíteni, de velük szomorkodom és sírok. Teljes mértékben részt veszek abban a tevékenységben, amelyet a jótékonysági szolgálat rám ró, félretettem Ezékielhez fűzött kommentáromat és szinte az összes tanulmányt. Ma ugyanis a Szentírás szavait tettekre kell váltanunk, és ahelyett, hogy szent szavakat mondanánk, szerintük kell cselekednünk.”

+ Jeromos 420-ban halt meg. 1298-ban egyháztanító lett. A Szentírást tanulmányozók és tanítók védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Szent Jeromos latin nyelvű bibliafordítása annak a megbízásnak az eredménye, amelyet Szent Damazusz pápa adott neki 382-ben az Egyház által akkor használt „régi latin” evangéliumok felülvizsgálatára. Jeromos fordítása a latin „Vulgáta” néven vált ismertté, és az Egyház hivatalos bibliafordítása volt (kisebb változtatásokkal) 1979-ig, amikor kihirdették a Nova („Új”) Vulgátát.

Idézet

„Hogyan is élhetnénk a Szentírás ismerete nélkül, amelyen keresztül megtanuljuk megismerni Krisztust magát, aki a hívők élete?”

A szent a művészetben

Szent Jeromos a képeken gyakran durva külsejű remete vagy bíborosnak öltözött. A legtöbb mű a Szentírás másolatával és a lábánál fekvő oroszlánnal ábrázolja.

Imádság

Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe 
bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. 
Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, 
és megtaláljuk benne az élet forrását. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."