Szent III. Lipót osztrák őrgróf Ausztria védőszentje(1075-1136)

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
15
Szent III. Lipót osztrák őrgróf Ausztria védőszentje (1075-1136)

Élete

+ Lipót az ausztriai Garsban született és Szent Altman püspök, az akkori egyik legbefolyásosabb egyházi személyiség irányítása alatt nevelkedett.

+ 23 éves korában Lipót apja utódjaként Ausztria őrgrófja lett, majd évekkel később feleségül vette Ágnest, IV. Henrik király lányát.

+ Lipótnak és Ágnesnek 18 gyermeke volt, közülük tizenegy érte meg a felnőtt kort.

+ Lipót számos szerzetes közösséget támogatott, és ciszterci apátságot alapított Heiligenkreuzban, valamint Klosterneubergben az ágostonrendi perjelséget és a Mariazelli bencés apátságot. Ez a három közösség a mai napig fennmaradt.

+ Noha nem volt kiemelkedő személyiség, ennek ellenére támogatta a pápát az akkori vitákban, sőt jelölték a római császár hivatalába. A jelölést azonban elutasította, és úgy döntött, hogy Ausztria őrgrófja marad.

+ Lipót 1136-ban halt meg és Klosterneubergben temették el. 1485-ben avatták szentté, és Ausztria védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. – Filippi 3:13-14

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház a domonkosrendi püspök és egyháztanító, Nagy Szent Albert emlékét is ünnepli. Megbecsült lelkipásztor és nevelő - tanítványai között volt Aquinói Szent Tamás a tudósok és filozófusok védőszentjeként tisztelik.

Imádság

Ó, Istenünk, aki egyedül szent és aki nélkül senki sem jó, parancsold,
kérünk, szent Lipót közbenjárására, hogy azok közé tartozzunk,
akik nem fosztatnak meg méltatlanul dicsőségedtől.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."