Szent II.János Pál Minden napra egy imaSzabadulás a vallási elidegenedéstől

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

Szabadulás a vallási elidegenedéstől

    Vajon a félelem, mely a modern embert háborgatja, nem olyasvalami-e, mely legmélyebb gyökereiben „Is­ten halálából” ered?
    Nem abból a halálból ered a kereszten, mely a Feltá­madás kezdete lett és Isten Fiának megdicsőülése forrá­sául szolgált, s ugyanakkor az emberi reménység és az üdvösség jeleként él tovább. Nem, nem abból a halál­ból. Hanem abból a halálból, mellyel az ember Istent öli meg önmagában, különösen történetének utolsó fe­jezetében, gondolataiban, lelkiismeretében, cselekede­teiben.
    Olyan ez, mint az emberi gondolat és akarat sok kez­deményezésének közös nevezője. Az ember elveszi ön­magát és a világot Istentől, azt gondolván, hogy csak ilyen módon léphet ennek birtokába, s lehet a világ és saját sorsa ura. így hát az ember „megöli Istent” magá­ban és másokban. Mi végre vannak a teljes filozófiai rendszerek, a társadalmi, gazdasági és politikai progra­mok? Ezért hát az óriási anyagi haladás korát éljük, mely ugyanakkor Isten olyan megtagadásának kora is, mely előzőleg ismeretlen volt. Ilyen a mi társadalmunk képe.
    De miért is fél az ember? Talán éppen azért, mert ta­gadásának következményeként végső soron egyedül marad, metafizikai értelemben egyedül... belsőleg egye­dül.
    Vagy mégsem? Lehetséges, hogy az ember, aki meg­öli Istent, nem talál semmiféle határozott ellenszert az ellen, hogy más embereket legyilkoljon? A határozott ellenszer Istenben van. A végső érv, amiért az ember­nek élnie kell, becsülnie és védelmeznie az emberi éle­tet, Istenben van. Az emberi élet értékének és méltósá­gának, élete értelmének végső alapja az, hogy az ember Isten képét és hasonlatosságát viseli!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."