Szent II.János Pál Minden napra egy imaLiguori Szent Alfonz

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Szent Alfonz megalapította a redemptorista rendet, hogy hirdesse Isten igéjét „a legelhagyatottabb lelkek" számára. A II. Vatikáni Zsinat bölcsen döntött úgy, hogy a vallási élet hiteles megújulása nem képzelhető el anélkül, hogy vissza ne térnénk a „forrásokhoz". Is­meritek azokat a normákat, melyeket a zsinati atyák fektettek le ebből a szempontból: „Az alapítók és az egészséges hagyományok szellemének és céljainak hiteles tolmácsolását és megőrzését kell végrehajtanunk mindannak érdekében, amit az egyes intézmények öröksége megjelenít."

Ennek tudatában ...középpontba kell állítanunk a mai, a világon folyó evangelízáció pontos jelentését... meg kell vizsgálnunk, kiket tekinthetünk „szegénynek" és „elhagyatottnak" a mi társadalmi körülményeink kö­zött, hogy meghatározzuk a legfontosabb tennivalók körét, mely felé missziós tevékenységünket irányíthat­juk, mindig tiszteletben tartva az indokolt pluralizmus elvét. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük az értel­metlen energiapazarlást és megőrizzük azt a jellegét a rendnek, melyet Szent Alfonz adott neki - s amelyet Isten népe oly nagyra értékelt évszázadokon át. Ebből a szempontból különösen arra a lehetőségre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy új ösztönzést adjunk a hagyományos misszióknak... Ha az elvárások szerint végezzük őket, a modern gondolkodásmóddal össz­hangban, akkor ezek a missziók nélkülözhetetlen esz­közei lesznek a keresztény élet folyamatos és erőteljes megújításának. Amint jól tudjátok, Szent Alfonz na­gyon bízott bennük.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."