Szent II.János Pál Minden napra egy imaA fogyasztói társadalom

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

A fogyasztói társadalom

    A jelen nemzedékben ez nem az emberi lé­tezés felszínén lappangó félelem. A felszínen ezt kompenzálja a modern civilizáció és technika által létrehívott sokféle eszköz. Ezek révén az ember megszabadulhat saját mélységeitől, hogy a homo oeconomicus, a gazdasági ember dimenzióiban élhessen, vagy a homo technicus, a homo politicus, s bizonyos értelemben a homo ludens, a játszó ember dimenziójában is.
    Az ember planetáris dimenziójában még sosem volt ennyire tudatában mindazon erőinek, melyeket használ­ni képes és saját szolgálatába állíthat, és sosem használ­ta még ki ezeket ennyire. Ebből a szempontból és eb­ben a dimenzióban az emberi haladásra vonatkozó tétel tökéletesen igazolható.
    Olyan országokban és körökben, melyek nagyobb technikai fejlődéssel és nagyobb anyagi jóléttel rendel­keznek, e meggyőződéssel együtt jár olyan magatartás is, melyet általában fogyasztásra irányulónak szoktunk nevezni. Ez része annak a ténynek, hogy az emberi ha­ladásba vetett hit csupán bizonyos mértékig igazolható. Valójában arról van szó, hogy a haladás által kijelölt irány megölheti mindazt, ami legmélyebben és leglé­nyegesebben emberi az emberben.
    A fogyasztói magatartás nem veszi figyelembe a teljes igazságot az emberről. Sem a történelmi igazságot sem a társadalmi igazságot, sem a belső és a metafizikai igazságot. Ez inkább menekülés a valóság elől. Az embert boldogságra teremtették. Igen! De az ember boldogsága nem azonos az élvezetekkel! Az ilyen élvezetekben a fogyasztásra orientált ember elveszíti emberségének teljes dimenzióját, a mélyebb érzést és az élet értelmét. így a haladás ilyen iránya megöli, ami a legmélyebben és leglényegibben emberi az emberben.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."