Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent Márk evangélista

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25

Szent Márk evangélista

    Amikor az „evangéliumi kovászról” beszélünk, gon­dolataink szinte maguktól Szent Márk felé fordulnak, akinek ma van az ünnepe, s evangéliumának is. Amint tudjuk, az általa írt evangélium különösen erősen jelzi az ellentétet Krisztus között, aki megbocsát (2:10), démonokat űz ki (1:24–27), betegeket gyógyít (1:31), és azok között az emberek között, akik kigúnyolják (5:40) és vesztét kívánják (3:36). Ebben a „botrányos” ellen­tétben látja Márk Isten tevékenységének vezérfonalát, mert ilyen módon meglepi az embereket és arra készteti őket, hogy feltegyék maguknak a kérdést Krisztus azo­nosságát illetően („Kicsoda ő?” 4:41). Így készítette fel őket, éppen megaláztatásuk tapasztalatán keresztül arra, hogy higgyenek megváltó küldetésében. „Ez az ember valóban az Isten Fia volt” – ez a vallomás szakadt ki a kereszt lábánál álló századosból.
    Hogyan is tekinthetnénk ezt másként, mint annak vi­lágos jelzését, hogy bárki követheti Krisztus nyomdo­kait, s tanúságot tehet róla a modern világban? Jám­borság az ellenféllel és az összecsapásokkal szemben, a szenvedélyek és a gonosz erők feletti uralom, s min­denféle szenvedés enyhítésének elkötelezettsége – ezek azok a konkrét magatartásformák, melyekkel a ke­resztény ember vitát gerjeszthet Krisztusról a mai emberek között is, hogy akadjanak szívek, melyek befo­gadják majd üzenetét.
    Ilyen módon a keresztény ember képes lesz arra, hogy hatékonyan munkálkodjék Isten országának eljö­vetelérért és földi városa megépítéséért, a keresztény történelem- és világszemlélettel összhangban, mely nem békíthető ki a materializmus által sugalmazott ideológiákkal és mozgalmakkal.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."