Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent József meghallja Isten szavát

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
19

Szent József meghallja Isten szavát

Szent József igazi lelki ember! Nagy a hitben, nem azért, mert bármit is szólt volna saját szavaival, hanem mindenekelőtt azért, mert meghallgatta az élő Isten szavait.

Csendben hallgatta. És... tanúja lett az Isteni Titok­nak...

Az élő Isten igéje mélyen behatolt ennek az ember­nek a lelkébe - ennek a becsületes embernek a szívé­be.

És mi, vajon mi tudjuk, hogyan kell hallgatnunk Is­ten szavát?

Tudjuk, hogyan kell feldolgoznunk azt emberi énünk mélységeiben?

Megnyitjuk-e lelkiismeretünket e szó előtt?...

Olvassuk-e a Szentírást?

Veszünk-e részt hitoktatásban?

Oly nagy szükségünk van a hitre!

Nagy szüksége van a mai embernek az erős hitre, e bonyolult, modern korban.

Erős hitre van szüksége ma az egyéneknek, családok­nak, közösségeknek, az Egyháznak.

Isten népe!...

Ne féljetek elfogadni Máriát, názáreti Józseffel együtt.

Ne féljetek elfogadni Jézus Krisztust, az Ő Fiát, egész életetek során.

Ne féljetek elfogadni Őt olyan hittel, amilyen Józse­fé.

Ne féljetek befogadni Őt hajlékotokba...

Ne féljetek elfogadni Krisztust napi munkátokban.

Ne féljetek elfogadni Őt „világotokban”.

Akkor ez a világ valóban emberivé lesz. Még inkább emberi lesz. Csak az Istenember változtathatja „emberi világunkat” teljesen emberivé.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."