Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent András apostol, Szent Pé­ter fivére

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30

Szent András apostol, Szent Pé­ter fivére

Szent Andrásnak, Jézus Krisztus apostolának ünne­pén, aki Simon Péter fivére volt, magára Szent András­ra tekintünk friss sugallatért. András Jézus Krisztus ta­núja azzal a csodálatos bejelentéssel, amelyet fivérének tett: „Megtaláltuk a Messiást!” (Jn 1,14). András meg­találja Jézust, elvezeti Pétert Jézushoz, és aztán már Jé­zus vezeti Pétert és vele mindannyiunkat az Atyához, így jelenti hát be András a világnak az Egyetlent, akit az évszázadok óta várt: „Megtaláltuk a Messiást!” Ne­künk pedig beszélnünk kell Róla azoknak, akik még mindig arra várnak, hogy Ő eljöjjön életükbe és szívük­be.

Mint András, Isten kegyelméből mi is fölfedeztük a Messiást, és a reményről szóló tanításának jelentését, amelyet átadunk az embereknek. Az Úr maga hív min­ket folyamatosan az élet megújítására, arra a végső pil­lanatra való várakozásra, amikor majd végleg kijelenti: „Lásd, újrateremtek mindent!” (Jel 21,5) Épp ezért a mai üzenetem a Krisztus húsvéti misztériumának végtelen erejében való friss reményemről szól, amelyben el­küldi szívünkbe a Szentlelket. A hívők minden nemze­dékének felajánlom az Egyház nagy kincsét: Jézus Krisztust és az ő szavait, Jézus Krisztust és ígéreteit, Jézus Krisztust és egyesülését az Atyával a Szentlélek egységében. „Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben” (Róm 15,13).

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."