Szent II. János Pál Minden napra egy imaSpirituális egyesülés az anglikánokkal

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
29

Spirituális egyesülés az anglikánokkal

Az egész világ római katolikusai és anglikánjai... arra vágyakoznak, hogy kölcsönös megértésben gyarapodja­nak, valamint testvéri szeretetben és az Evangélium kö­zös tanúságtételében...
Két közösségünk püspökeihez, papságához és hívei­hez fordulunk minden országban, püspökségben és plé­bánián, ahol híveink egymás mellett élnek.
Azt javasoljuk, hogy valamennyien imádkozzanak ezért az együttműködésért és tegyenek meg minden tő­lük telhetőt, hogy jobb eredményeket érhessenek el a Krisztusban való hitben és a róla történő tanúságtétel­ben az egész világ előtt. Csak ilyen közös munkával és imával lehet eltörölni a múlt ellenségeskedéseinek em­lékét és véget vetni szembenállásunknak...
Felismerjük az új kihívást, hogy átadjuk magunkat teljesen az Evangélium igazságának azokban a megál­lapodásokban, melyeket megköthetünk és azokban a nehézségekben is, melyekkel találkozhatunk. ...Imával fordulunk Jézushoz, a Jó Pásztorhoz... hogy vezessen bennünket a teljes egység felé, melyre minket szólított. Ugyanannak a Szentléleknek a hatalmában bízva ismét az egyesülés munkájára szánjuk el magunkat, erős hit­tel, megújult reménységgel, s egyre mélyebb szere­tettel.
Istennek ez a szeretete megjelent felettünk a Szentlé­lek személyében, az igazság és egység szellemében. A szeretet az igazságon keresztül gyarapodik: az igazság a szeretet által éri el az embereket.
Krisztus, nézz le ránk; tekintsd oly sok szív vágyako­zását! Te, aki a történelem Ura vagy és az emberi szívek Ura is, légy velünk! Jézus Krisztus, Isten örökkévaló Fia, légy velünk!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."