Szent II. János Pál Minden napra egy imaSaul válasza megtérés és egység

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Saul válasza megtérés és egység

Tarzuszi Pál megtérése felidézi bennünk az Úr Krisz­tussal való személyes találkozásának drámai történetét, amikor a buzgó tanítványt villámcsapásként érte a da­maszkuszi úton... Jézus senkiével össze nem téveszthe­tő hangja... Pál azonnal megnyílt előtte, amint az Ő szavát meghallotta, s mihelyt alázattal fogadta az Isteni Mester szívhez szóló dorgálását, már „kiválasztott esz­közzé” vált... „hogy megismertesse nevemet a pogány népekkel... és Izrael fiaival” (ApCsel. 9:15), mégpedig úgy, mint „tanú” (ApCsel. 22:15).
Az egész történés középponti eleme... a MEGTÉRÉS volt. Saul, aki arra rendeltetett, hogy elvigye az Evan­géliumot  a  népeknek,  meghívást  nyert Krisztustól, hogy mindenekelőtt önmagában végezze el teljesen a megtérés munkáját. Krisztus legbenső énjéhez fordult... amikor nevén nevezte őt, valóban személyes hangon, mely nem hagyott helyet félreértéseknek vagy kitérés­nek: „Saul, Saul, miért üldözöl? Hiába rugdalózol az ösztöke  ellen!...   kelj fel és állj  talpra!” (ApCsel. 26:14-16). És Saul elindult a megtérés küzdelmes út­ján, mely egész életén keresztül tartott, az első, alázatos kérdéstől kezdve: Mit kell tennem, Uram?”
Mindez... régi vágyunkra emlékeztet minket, de az egység csak a Krisztushoz való megtérés eredménye le­het, aki annak a Testnek Feje, melyet Egyháznak hív-
nak... Szüntelenül fel kell tennünk magunknak a kér­dést... hogy keresztény életünk különböző dimenziói­ban milyen erőfeszítéseket tettünk az egységért és öku­menikus utunk során miképp nyilvánult ez meg a Krisztushoz való megtérés fényében... Tarzuszi Pál pél­dája, akiből Szent Pál lett... azt bizonyítja, hogy a meg­térés, és az egység is lehetséges Isten számára, bármily lehetetlennek tűnnék is az embernek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."