Szent II. János Pál Minden napra egy imaNéri Szent Fülöp

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26

Néri Szent Fülöp

Tudjátok, hogy Rómában töltött élete során, 1534-től kezdve, amikor szegény és ismeretlen zarándokként először ide érekezett, egészen 1595-ig, áldott halálának évéig, Néri Szent Fülöp igen mély szeretetet érzett Ró­ma iránt? Rómáért élt, dolgozott, tanult, szenvedett, imádkozott, szeretett és halt is meg! Róma volt agyá­ban és szívében, aggodalmaiban, terveiben, intézmé­nyeiben, örömében és bánatában is!
Róma számára Néri Szent Fülöp a kultúra, a jóté­konyság, a tanítás, a szervezés, a tanulás és imádság embere volt. Róma számára szent pap volt, fáradhatat­lan gyóntató, leleményes pedagógus, mindenki barátja. Sajátos módon képzett jogász volt és irányította az em­berek lelkiismeretét. Pápák, bíborosok, püspökök és pa­pok, fejedelmek és politikusok, szerzetesek és művé­szek tértek vissza hozzá. Kiváló emberek bíztak meg atyai és baráti szívében, olyan személyiségek, mint a történész, Cesare Baronio, Palestrina, a híres zeneszer­ző, Borromeo Szent Károly, Loyolai Szent Ignác, és Federico Borromeo bíboros.
De lakásában az a puszta kis szoba volt mindenekelőtt a célja annak a rengeteg embernek, a szenvedők­nek, nincsteleneknek, a társadalom peremére szorultak­nak, fiúknak és lányoknak, akik hozzó futottak egy szó jótanácsért, bűnbocsánatért, békéért, bátorításért, anya­gi és szellemi segítségért.
Drámai évszázadban élt, mely megrészegült az em­beri lángész felfedezéseitől és a klasszikus és pogány művészettől, ugyanakkor nagy válságba is került a gon­dolkodásmód megváltozása miatt. Szent Fülöp mély hi­tű ember volt és lelkes pap, zseniális és messzire előre látó, aki különleges karizmatikus adománnyal rendelke­zett: képes volt épségben megőrizni a befogadott igaz­ságot, s teljes egészében, tisztán ki is tudta sugározni, mert aszerint élt és alku nélkül hirdette.
Üzenete ezért mindig időszerű, s meg kell hallgat­nunk, s követnünk példáját.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."