Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária meglátogatja Erzsébetet

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
31

Mária meglátogatja Erzsébetet

A Látogatás mai ünnepe megismertet bennünket... Mária belső életének egy szeletével: alázatosan szolgá­magatartásával és önzetlen szeretetével a szükséget szenvedők iránt...

„Aki Istent szereti, szeresse testvéreit is" (1 Jn. 4:21), amint Szent János mondta.

De ki ültette át a gyakorlatba ezt a parancsot Máriánál jobban? És vajon ki volt, ha nem Jézus, akit méhében hordott, aki arra ösztönözte és indította őt, hogy nagylelkűen szolgáljon és érdek nélkül szeres­sen másokat?

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak..." (Mt. 20:28), mondta Jézus tanítványainak. De édesanyja már ezelőtt is ilyen kapcsolatban volt Fiával...

A látogatás misztériuma az öröm titka. Ez Keresztelő Szent János öröme volt Szent Erzsébet méhében. Szent Erzsébet, eltelve az anyaság ajándékának örömétől, ál­dani kezdte az Urat. Mária pedig elmondta a Magnificat-ot, az üdvözítő örömtől túláradó himnuszt.

De mi ennek az örömnek az a rejtelmes, rejtett forrá­sa? Jézus. Mária már megfoganta Őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság — a bűn ellen, az embert leginkább megalázó rabszolgaság ellen.

Szép Szeretet Anyja, imádkozz érettünk! Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan Te szeretted őket. Add, hogy a mások iránti szeretetünk még türelmesebb, jóakaratúbb és tisztelet-teljesebb legyen... Örömünk forrása, imádkozz értünk! Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."