Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária, Lengyelország királynője

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04

Úgy van az, hogy közeli és távoli eseményekre ezen örök igék prizmáján keresztül tekintünk, melyek a Ke­reszt magasából hangzottak el. E szavak prizmáján ke­resztül egy embert bíztak Isten Anyjára, mint az Ő fiát. Mindnyájan úgy érezzük, Máriára bíztak bennünket is abban az egyetlen emberben. Ezért élünk e bizalom tu­datában, s hiszünk az Istenanyában, egy egész nemzet­tel együtt, nemcsak ki-ki önmagában, hanem egy nagy közösségben is.

Úgy érezzük, átölelnek e szavak: „Ez a te fiad." Úgy érezzük, gyermekek vagyunk, és anyánknak tekintjük őt. És ezt az anyaságot terjesszük ki minden nemzedék­re, s minden távoli és közeli eseményre! Olvassuk ki anyaságának jeleit az események haladásából, melyekben mindig ott volt a remény számunkra, a nehézségek ellenére. Ezek a jelek a miénk maradnak! Továbbra is a miénk, mert van édesanyánk. Ez az anyaság az azonos­ság forrása valamennyiünk számára. Az ember első'jo­gász, hogy közvetlenül az anyától származzék.

És így, Mária egyszeri anyasága, melyet egykor átru­háztak János evangélistára és apostolra, azután kiterjedt oly sok emberre, só't egész nemzetekre is, mindeneke-ló'tt a mi nemzetünkre, s ez sajátos azonosságtudatot jelent számunkra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."