Szent II. János Pál Minden napra egy imaMária, Isten alázatos szolgálója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
23

Mária, Isten alázatos szolgálója

Amikor hálát adunk a Mindenhatónak, akinek neve szent, szeretnénk együtt himnuszt énekelni hozzá elra­gadtatásunkban, mert letekintett alázatos szolgáira.
Az áldott Szűzanya a Magnificat-ot énekelte, mert tudta, hogy az egész emberiség megváltásának tervéhez az Úrnak szüksége lesz rá, népének szerény szolgálójá­ra. Itt vagyunk, hogy mi is elénekeljük a Magnificat-ot Mária példáját követve, s tudván, hogy Isten a megvál­tás és üdvösség szolgálatára hívott minket, alkalmatlan­ságunk ellenére.
Minél nagyobb feladatot kell elvégezni, annál szeré­nyebbek az eszközök, melyeket igénybe vesznek az is­teni terv végrehajtásához. Mert ha igaz, hogy Isten kar­jának ereje azáltal válik nyilvánvalóvá, milyen gyönge eszközöket alkalmaz, akkor az is igaz, hogy minél kisebb emberi személyiségeket hív szolgálatára, annál na­gyobbak azok a dolgok, melyeket a Mindenható végre­hajt általunk...
„A Mindenható nagy dolgokat tett értem — mondotta Mária. Teljességgel tudatában volt küldetése súlyával, de ugyanakkor elis­merte, hogy csupán „alázatos szolgáló”, és az is maradt, mindent a Megváltó Isten érdemének tulajdonítva. A megváltó küldetés nagy­sága Máriában látható, akiben tökéletes összhangban volt az isteni min­denhatóság és az alázatos emberi engedelmesség.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."