Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus Krisztus, az ismeretlen

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Történelmi tény, melyet az Evangélium beszél el, és az örök valóság jelképe is: sokan nem ismerik és nem is akarják tudni, ki Jézus Krisztus. Zavartak és tanács­talanok maradnak. Mi több, ahogyan azokban az idők­ben megpróbálták letartóztatni Őt, miután beszédet mondott a templomban, ugyanúgy teszik ma egyes em­berek kétségessé Őt és intéznek támadásokat ellene.

De ti tudjátok, ki Jézus. Ti tudjátok, honnan jött és miért érkezett. Ti tudjátok, hogy Jézus a megtestesült Ige, Ő a Szentháromság második személye, aki emberi testet öltött. Ő Isten Fia, aki emberré lett, s aki megvál­tásunkért meghalt a kereszten, dicsőségben feltámadt, s mindig jelen van velünk az Oltári szentségben.

Amit Jézus mondott az apostoloknak az utolsó va­csorán, minden keresztényre vonatkozik, aki megvilá­gosodását az Egyház tanításától nyerte: „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a föl­dön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, el­végeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid vol­tak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem... Én igazsá­gos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél." (Jn. 17: 3—25).

A történelem nagy tragédiája, hogy Jézust nem isme­rik, s emiatt nem szeretik, nem követik.

De ti ismeritek Krisztust! Ti tudjátok, ki Ő! Nagy adományban részesültetek! Azt is tudjátok, hogyan le­gyetek erre mindig méltók s ennek mindig tudatában!

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."