Szent II. János Pál Minden napra egy imaJézus a kánai menyegzőn

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Jézus a kánai menyegzőn

Az Úr Jézust meghívták, hogy vegyen részt egy me­nyegzőn a galileai Kánában.
A galileai Kánában Jézussal együtt ott volt édesanyja is. Az is látszik, hogy anyját hívták meg, mert azt ol­vassuk: „...menyegzőt tartottak a galilai Kánában, ame­lyen Jézus anyja is ott volt, Jézust is meghívták a me­nyegzőre, tanítványaival együtt." Tehát arra következ­tethetünk, hogy Jézust édesanyjával együtt hívták meg, és talán éppen rá való tekintettel. A tanítványokat is meghívták Vele együtt.
Jézust tanító tevékenysége során még nagyon sok­szor meghívták férfiak és nők. Elfogadta meghívásukat, beszélgetett velük, leült asztalukhoz, meghallgatta őket.
Érdemes hangsúlyozni az események e fonalát: Jézus Krisztust folytonosan meghívják egyének és különböző közösségek. Talán nincs is senki az egész világon, aki ennyi meghívást kapott volna. Elment az emberekhez, és időt töltött az emberi közösségekben. Szükségkép­pen alá kellett vetnie magát az idő és a hely körülmé­nyeinek földi élete és tevékenysége során. Ezzel ellen­tétben, feltámadása és mennybemenetele után, s miután az Oltáriszentség és az Egyház intézménye létrejött, Jé­zus Krisztus egyidejűleg vendége lehet minden személy­nek és minden közösségnek, ha meghívja Őt, új módon, vagyis szentségi és misztikus módon. Ő maga mondot­ta: „Aki szeret engem, az megtartja a tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fo­gunk lakni."

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."