Szent II. János Pál Minden napra egy imaIstenben hinni – ez az első igazság

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Istenben hinni – ez az első igazság

    „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny­nek és földnek teremtőjében.” Ez a hit első igazsága, Hitvallásunk első cikkelye. A teremtmények tanúságot tesznek a Teremtő Istenről. Az ember minél inkább el­ámul a teremtmények sokféleségén, gazdagságán és szépségén, annál nagyobbra nő benne a vágy, hogy le­boruljon Teremtője előtt, s ennek a vágynak növeked­nie is kell. Térden állva az Úr előtt, boruljunk le előtte és imádjuk őt.
    Ezek nem túlzó szavak. Csak megerősítik a hit alap­vető logikájának és a gondolat alapvető logikájának örök útjait a kozmoszról is, a mikro- és makrokozmoszról. Itt valóban a hit sajátos módon erősíti önma­gát, mint rationale obsequium, azaz „ésszerű imádat”.
    Kérlek titeket, gondolkozzatok el erről a jelen civilizáció hatalmas területein valóban létező aránytalan­ságról: minél jobban ismeri az ember a kozmoszt, látszólag annál kevésbé érzi kötelességének, hogy „tér­det hajtson” és „leboruljon” a Teremtő előtt.
    Szükséges-e megkérdeznünk, miért?
    Vajon az emberek azt hiszik, hogy a világ megisme­rése és az ebből származó következmények feletti öröm a teremtés urává teszik az embert? Nem inkább arra kellene-e gondolniuk az embereknek, hogy amit az em­ber tud – a mikrokozmosz megdöbbentő gazdagságá­ról és a makrokozmosz dimenzióiról –  azt, úgymond, „előre gyártva” kapja, és amit létrehoz ennek alapján, azt azoknak a nyersanyagoknak és bőségüknek köszön­heti, melyeket a teremtett világban talál?...
    De lehetséges-e, hogy a mai ember valójában nem gondol arra, hogy alapvető „igazságtalanságot” követ el a Teremtővel szemben civilizációja egész fejlődésének irányával és gondolkodásmódjával?
    „Jöjjetek, térdeljünk le Őelőtte, aki mindezt megal­kotta!”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."