Szent II. János Pál Minden napra egy imaGoretti Szent Mária vértanú szűz

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06

Goretti Szent Mária vértanú szűz

Maria Goretti a szüzesség vértanúja volt, vagyis egy különösen erényes erkölcsi magatartásé, melyet mindig magasra értékeltek a kereszténység történetében, annak ellenére, hogy korunkban - akárcsak más korszakok­ban - sok erőfeszítést tettek, hogy alábecsüljék érté­két. A tanulság, mely Maria Goretto történetéből levon­ható, semmiképpen sem manicheista jellegű, mely alá­értékeli a testet és a szexualitást, hiszen a testről szóló egészen mély és egészséges tanítás joggal tartozik a bibliai kinyilatkoztatáshoz. Inkább olyan üzenet ez, mely a személyes méltóságról szól egyszerű, emberi szinten, melyet meg kell védeni minden fondorlat és minden erőszak ellen, s annak üzenete, hogy szenteljük energiáinkat, beleértve fizikai energiánkat is, az Úrnak és az Egyháznak, szilárdan engedelmeskedve Isten tör­vényének.
A keresztény ember nem vállalja a tisztaságot vagy bármely más erényt önös céllal, hogy elszigetelődjék másoktól és nem is emeli abszolút eszménnyé. „Odaad­hatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” A szüzesség az egyik legnemesebb érték, ha az Úr Krisztus felé fordul és a keresztény életmód egész összefüggésrendszerébe illeszkedik bele. A Szentlélek rányomja erre alapvető és összetéveszthetetlen bélyegét; egyik gyümölcse az „önuralom”, melyet megelőz és környez sok más érték. Ezért a Maria Gorettitől jövő felszólítás mindannyi­unkhoz szól, különösen a mindkét nembeli fiatalokhoz, hogy gondosan őrizzék a keresztségben nyert azonossá­gukat és őrizzék féltékenyen belső méltóságukat - nemcsak keresztényi, de emberi méltóságukat is.  A szüzesség elsődleges fontosságú kifejezése ennek.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."