Szent II. János Pál Minden napra egy imaDiplomácia, a béke megteremté­sének művészete

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Diplomácia, a béke megteremté­sének művészete

Az emberiségnek tett szolgálatban egyesülnek a dip­lomáciai testületek és a Szentszék, melyek mindegyike hűségesen teljesíti küldetését saját területén, de egyesül a népek és nemzetek közötti megértés és együttműkö­dés elősegítésében. A diplomácia feladata nemes fel­adat. Az elkerülhetetlen nehézségek, visszaesések és kudarcok ellenére a diplomácia fontossága megmarad, mint az egyik olyan úté, amelyet azért járnak, hogy az egész emberiség békéjét és fejlődését előmozdítsák.
VI. Pál pápa szavaival élve „a diplomácia a béke megteremtésének művészete” . A diplomaták békekö­tésre vagy annak fenntartására irányuló erőfeszítései egy két- vagy többoldalú helyzetben nem mindig sike­resek, de ezeket az erőfeszítéseket mindig bátorítani kell, ma ugyanúgy, mint régebben. így új kezdeménye­zések születnek, új ösvényeket próbálnak végigjárni az­zal a kitartással és türelemmel, amely minden jó diplo­matát jellemez. Mint olyan ember, aki Krisztus nevé­ben szól, aki pedig azt mondta magáról, hogy ő „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), szeretném azt kérni, hogy más tulajdonságokat is tartsanak becsben, ame­lyek pótolhatatlanok, ha a ma diplomáciája be akarja váltani a hozzá fűzött reményeket: a szellemi és erköl­csi rend legmagasztosabb értékei hassák át az emberek céljait és az eszközöket, melyekkel céljukat el akarják érni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."