Szent II. János Pál Minden napra egy imaBosco Szent János

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
31

Bosco Szent János

Bosco Szent János egyike volt azoknak, akik az Egy­ház története során legjobban megértették Krisztus sza­vait a mennyei királyságról, melyet legékesebben egy gyermekkel lehet példázni. Azok közül való volt, akik leginkább megértették a gyermeki lelket, az ifjúság egyik legnagyobb nevelője.

A szent megértette, hogy minden fiatal emberi lény­ben, egy kisfiúban, egy kislányban Isten királysága mu­tatkozik meg különös módon, emberi feladatként. Ilyen értelemben kell ezt elfogadnunk, ilyen perspektívával, ha vállaljuk ezt a feladatot. Az Úr azt mondja: „Aki be­fogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be” (Mt. 18:5). Jézus maga adatott meg nekünk és bízta ránk a gyermeki lelket, mert Jézus által, és csakis az ő érdemei révén kezdődik és fejlődik az emberben Isten királysága.

Bosco Szent János ezt az igazságot különleges mó­don fogta fel, ahogyan erre csak egy szent képes. Eb­ben találta meg papi életének legfőbb kegyelmét, különleges hivatását. Erőteljes, valójában felfoghatatlan energiákra tett szert ezáltal. Isten ama királyságát sze­rette, mely a gyermek lelkében van jelen.

Ez az evangéliumi szeretet ezt az egyszerű papot nemcsak zseniális nevelővé tette, hanem a nevelők bölcs nevelőjévé is. Ilyen módon megteremtője lett sok modern ifjúsági központnak és felvilágosult alapítója annak a kongregációnak, mely ápolja szellemiségét és jóságát, nemzedékről nemzedékre átörökítve most már több, mint egy évszázada.

  ,,...arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztes­séges, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogad­tatok, amit hallottatok és példámban láttatok, azt váltsá­tok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.” (Fii. 4:8—9)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."