Szent II. János Pál Minden napra egy imaBoldog Luigi Orione

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
26

Ma teljes joggal érzitek, hogy Don Luigi Orionénak gyöngéd, de komoly személyisége bizalmasabb közel­ségbe került hozzátok. Messze tekintő intelligenciájával ő tökéletesen átlátta és megértette, századunknak mi­lyen jellegzetes tulajdonságai és szükségletei vannak. Most a boldoggá avatása után különösképpen bátoríta­ni, nyugtatni és tanítani fog titeket, hogy így mindig az ő érdemes fiai és leányai maradjatok, elszánt tanúságtévői a keresztény hitnek, buzgó vigasztalói az emberi­ségnek visszatérő bajaiban, hűséges és szilárd hirdetői Krisztus irgalmának.
Nehéz idők ezek a mostaniak, és sokszor a lelkünk is zavart és bánatos. Nos, pontosan a mi időnkre, az ilyen pillanatokra mondja nektek Luigi Orione a boldog­ságról, melyet átélt: „Emeljétek föl a szíveteket, drága gyermekeim! Legyetek boldogok, hogy szenvedhettek: együtt szenvedtek a megfeszített Jézussal és az Egyház­zal. Nem tehetnétek olyat, ami drágább lenne az Úrnak és a Legáldottabb Szűznek. Örüljetek, hogy szenved­hettek, és adjátok élteteket Jézus Krisztus szeretetéért!" Szívemből remélem, hogy megőrzitek ezt emlékeze­tetekben, mint örökéletű vigasztalást, mint Isten és az ő követői szeretetének kisugárzását.
Csaknem olyan most, mintha Don Orione maga is itt lenne köztünk kedves és bizakodó mosolyával, komoly, energikus arcával. Épp ezért csak egyetlen dologra szeretnélek most figyelmeztetni benneteket lelkipásztori kötelességemnél fogva: őrizzétek meg szellemét! Tart­sátok fenn teljes egészében, szívjátok magatokba, teremtsétek meg magatokban újból mindenhol, ahol el­végzendő munka vár rátok!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."