Szent II. János Pál Minden napra egy imaBoldog Károly (Charles Lwanga) és vértanú társai

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
03

Boldog Károly (Charles Lwanga) és vértanú társai

Uganda mártírjai... Krisztus új hitvallói, akikből összeáll az a candidatus exercitus — a fehér ruhás se­reg — melynek számára az Egyház gyakran sajátos he­lyet jelölt ki Róma földjén. Ugandából valójában hatal­mas hitvallási hullám ért el hozzánk a múlt században; ezért ma elmondhatjuk, hogy a keresztény Róma ismét keresztény Afrikára tekint, mert a modern hősiesség fe­lejthetetlen lapját ebben Afrika írta az Egyház törté­netének és vértanúinak listájára.

Kedves zarándokok, kik Ugandából érkeztetek... ti vagytok a mártírok örökösei... Ők adták át nektek a ke­resztény hit kincseit. Olyan kincs ez, melynek értéke annál nyilvánvalóbb, mivel ti vagytok az örökösei. Ké­szek voltak arra, hogy inkább meghaljanak, mintsem, hogy megfosszák tőle őket. Tudták, hogy ez többet ér minden földi kincsnél, mert általa olyan kincsekhez jut­hatunk, melyek végtelenül magasabbrendűek és örökké tartanak, mert olyan életre nyitnak ajtót, mellyel a testi élet nem hasonlítható.

Bizonyuljatok méltónak erre az örökségre, melyet kaptatok! Mutassátok meg, hogy olyan nagyra értékeli­tek keresztény hiteteket, ahogyan Boldog Lwangai Ká­roly és szent honfitársai tették. Éljetek a program sze­rint, melyet VI. Pál fejtett ki nektek, amikor hazátokba látogatott: „Először is szeressétek nagyon Jézus Krisz­tust. Másodszor, legyetek hűségesek az Egyházhoz. Harmadszor, legyetek erősek és bátrak, s legyetek min­dig boldogok és vidámak. Mert, soha ne feledjétek, a keresztény élet a legcsodálatosabb dolog.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."