Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz Úr színeváltozása

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06
Az Úr színeváltozása
 
„Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszél­gettek vele.” (Mt. 17:2—3) De az esemény középpont­jában az isteni szavak állanak, melyek a valódi jelentő­séggel felruházzák azt: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt.  17:5) Ilymódon megértjük, hogy ez christophania, Krisztus megjelené­se, vagyis a színeváltozás Isten Fiának kinyilatkoztatá­sát jelenti, akiről a beszámoló számos dolgot tudomá­sunkra hoz - dicsőséget a pompás megjelenés révén, középponti helyzetét, szinte a megváltás történetének tetőpontját, melyet Mózes és Illés jelenléte jelez; prófé­tai hatalmát, melyet törvényesen kimond az örök meg­hívás: „őt hallgassátok!”, s mindenekelőtt a „Fiú” mi­nősítés, mely hangsúlyozza a szoros és egyedüli kap­csolatot, mely fennáll Jézus és a Mennyei Atya között. A színeváltozás szavai továbbá megismétlik azokat, melyek már a Jordán vizében való keresztelésnél el­hangzottak, mintha jelezni szeretnék, hogy miután Jézus nyilvános életének egy szakasza lezárult, ugyanez a „szeretett Fiú” maradt, akinek kezdetben is hirdették.
Az apostolok kifejezték elragadtatásukat: „Uram, jó itt nekünk!” (Mt. 17:4) De Krisztus értésükre adta, hogy a Tábor hegyén végbement esemény csupán utat jelent a húsvéti misztérium kinyilatkoztatása felé: „Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból.” (Mt. 17:9)
Szükség van arra... hogy keressük Krisztus közelsé­gét. Szükséges, hogy bensőséges kapcsolatban éljünk vele, felnyissuk neki szívünket és lelkiismeretünket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."