Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz ökuméné lényege a belső megtérés

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
17

Az ökuméné lényege a belső megtérés

    Mivel a keresztények ma arra törekszenek, hogy a kiengesztelődés forrásai legyenek a világban, szükségét érzik, talán még sürgetőbben, mint bármikor korábban, hogy teljesen megbékéljenek önmagukkal. Mert a sza­kadás bűne a keresztények között, mely századok óta velünk van, súlyosan nehezül az Egyházra. E vétek ko­molyságát világosan megmutatta a II. Vatikáni Zsinat, mely megállapította: „Kétségtelenül ez a széthúzás nyíltan ellentmond Krisztus akaratának, botránykő a vi­lág szemében, és kárt okoz annak a legszentebb ügynek, hogy a jó hírt minden emberi lénnyel közölnünk kell.”
    A keresztények közötti egység helyreállítása az Egy­ház egyik legfontosabb törekvése a huszadik század második felében. És ez a feladat mindannyiunkra vár. E felelősség alól senki sem kaphat felmentést. Sőt min­denki hozzájárulhat a megoldáshoz valamivel, bármi­lyen csekélynek is tetszik, s mindenkit szólítanak arra a belső megtérésre, mely az ökumenizmus lényeges felté­tele. Miként a második vatikáni zsinat tanította: „Ezt a lelki változást az új életszentséget, mellyel nyilvánosan és egyénenként imádkozunk az egységért, úgy kell tekintenünk, mint az egész ökumenikus mozgalom lelkét, és jogosan nevezhetjük lelki ökumenizmusnak.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."