Szent II. János Pál Minden napra egy imaAz eljövetel kegyelme

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

A keresztény várakozás: kitartás a hitben és a küzde­lemben.
Az Advent megérteti velünk, hogy a megváltás ado­mánya a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelének kegyel­me által jut el hozzánk. Nyissuk meg szívünket újra, hogy ennek az esztendőnek az Adventje és annak ke­gyelme teljes gazdagságában és mélységében munkál­kodhassak bennünk.
Advent a várakozás időszaka: a keresztény várakozá­sé, a hitben és küzdelemben való kitartásé, a bennünk lévő Krisztus kegyelme által. Advent ünnepe minden évben új fejezetet nyit abban a könyvben, melyet Isten ír az Egyházban az ember történetén keresztül.
Alázatosnak kell lennünk, hogy befogadhassuk az is­teni tanításokat; szükség van az alázatra, hogy az isteni kegyelem működhessék bennünk, átalakíthassa életün­ket és megérlelje a jóság gyümölcseit.
A lélek felemelkedését az Úrnak és útjainak megis­merése által érhetjük el: „Uram, mutasd meg nekem út­jaidat, taníts meg ösvényeidre! Vezess igazságod sze­rint és taníts engem..." {Zsolt. 25:4-5).
Amint látható, ez nem valami elvont tudás kérdése, hanem olyan tudásé, mely befolyásolja az életet. „Ta­níts meg ösvényeidre", ez annyit tesz, hogy taníts meg, hogy Isten akaratával egyezően éljek.
Ebben a belső erőfeszítésben adatik meg nekünk, hogy újra felfedezzük és meggyőződjünk arról, hogy „az Úr jóságos".
Vannak „adventi kívánságok", „adventi kérések" — ezekről majd Karácsony ünnepe előtt szólok nektek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."