Szent II. János Pál Minden napra egy imaAdvent: Felhívás, hogy békéljünk meg Istennel

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

Mit is jelent az Advent?
Az Advent annak felfedezése, hogy férfiak és nők és egész népek éreznek vágyat arra, hogy elinduljanak az Úr háza felé.
Az Úr a béke Istene. Ő az emberiséggel kötött Szö­vetség Istene. Amikor a betlehemi éj idején a szegény pásztorok majd útnak indulnak az istálló felé, ahol az Emberfia első eljövetele megtörténik, az angyalok éne­ke fogja vezérelni őket. „Békesség a földön a jóakaratú embereknek." {Lk. 2:14)
Az isteni békének eme látomása hozzátartozik az Ószövetség Messiás-várásához. „Nemzet nem emel kar­dot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést." (Iz. 2:4-5) Advent elhozza a meghívást Isten békéjébe az egész emberiség számára.
Szükséges számunkra, hogy megteremtsük ezt a bé­két és folytonosan újrateremtsük önmagunkban és másokkal; a családokban, a szomszédokkal való viszony­ban, a munkahelyeken, az egész társadalom életében.
Hogy ilyen sok dimenziójú békét szolgáljunk, meg kell hallgatnunk a próféta e szavait is: „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére... hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása", (Iz. 2:3)
Advent az az időszak, amikor a törvénynek és Isten szavának ismét be kell hatolnia a szívekbe, megint megerősítést kell nyernie a társadalmi létben. Az ember javát szolgálják. Békét építenek!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."