Szent II. János Pál Minden napra egy imaA világ szomjazik kegyelemre

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28

Az embernek mélységes szüksége van arra, hogy rá­találjon Isten kegyelmére, ma sokkal inkább, mint bár­mikor. Szüksége van arra, hogy teljességgel megértsék, megsebzett természetének gyöngeségében, s mindenek előtt arra, hogy szellemi élménye legyen arról a szere­tetről, mely befogad, életre kelt és felkészít az új életre. Apostoli küldetésetek különböző formáiban, miközben elfogadjátok a teljes szellemi és anyagi szegénységet, arra vágytok, hogy elősegítsétek és támogassátok ezt a találkozást a modern ember és az Úr jósága között — éppen vallásos hivatásotok karizmatikus adománya ré­vén. A ti munkátok a papság érdekében felöleli a segít­ségnyújtás különböző formáit, a kuturális rendezvények és az oktatás terén. Ebben a munkában is az az alapve­tő szellemiség vezet benneteket, mondhatni születésiek óta, hogy segítsetek másokon azért, hogy részetek le­gyen az isteni jóságban, s hogy buzgón terjesszétek azt. Mert a pap, aki minden emberért jótáll, minden más embernél közelebb áll a mondás igazához: „aki kegye­lemre lel, az ugyanakkor ki is nyilvánítja."

Sokszor ismételtétek, mennyire örültetek legutóbbi enciklikámnak, melyben szinte bizonyítékát és megerő­sítését találtátok küldetésteknek, hogy az irgalmas sze­retet családja legyetek.

Bátorság, drága fivéreim és nővéreim! Szomjúhozik a világ, még ha nem is tudja, szomjas az isteni kegyelem­re, és azért hívtak titeket, hogy kínáljátok e csodálatos vizet, mely lelket és testet is gyógyít. Az irgalmas Szűzanyát „Mária Mediatrix" néven is ismeritek. Tegye számotokra Ő még tudatosabbá anyaságát, „melyet szüntelenül vállal attól a pillanattól fogva, hogy hűsé­gesen eleget tett az angyali üdvözlet meghívásának", és tegyen mindőtöket apostolokká, az isteni jóság és irga­lom munkásait és segítőit. Veletek leszek áldásommal.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."