Szent II. János Pál Minden napra egy imaA világ, melyet Isten az ember számára teremtett

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

A világ, melyet Isten
az ember számára teremtett

Ha tehát a mi korunk, a mi nemzedékünk ideje, a korszak, mely a keresztény időszámítás második évez­redének vége felé tart, a nagy fejlődés korának mutat­kozik is, sok tekintetben a nagy veszélyek korszaka is az ember számára. Az Egyháznak beszélnie kell erről a fenyegetésről minden jóakaratú embernek, s mindig fenn kell tartania velük a párbeszédet erről. Úgy lát­szik, az ember helyzete a modern világban valóban messze távolodott az erkölcsi rend objektív követelmé­nyeitől, az igazságosság feltételeitől és leginkább talán a közösségi szeretettől. Mi itt csupán azzal foglalko­zunk, mely a Teremtő első, az emberhez intézett üzene­tében nyert kifejezést abban a mondatban, melyben ne­ki adta a földet, hogy „uralma alá hajtsa”. Ezt az első üzenetet megerősítette az Úr Jézus a megváltás miszté­riumában. Ez nyer kifejezést a II. Vatikáni Zsinat taní­tásának gyönyörű fejezeteiben, melyek az ember „ural­máról” szólnak, vagyis hivatásáról, hogy osztozzék a királyi méltóságban - a munus regáléban - Krisztus­sal együtt. Ennek a „királyságnak” és „uralomnak” az alapvető jelentősége - mellyel az ember a látható vi­lág felett rendelkezik, s melyet maga a Teremtő bízott az emberre - hogy az erkölcsnek elsőbbsége van a technikával szemben, a személynek a dolgok ellenében, és hogy a szellem magasabbrendű, mint az anyag.
Ezért kell a mai fejlődést nagyon figyelmesen követ­ni. Ennek a fejlődésnek minden szakaszát, hogy úgy mondjuk, e szempont röntgensugarával kell átvilágíta­nunk. Ami a fő kérdés, az az egyének fejlődése, nem csupán azon dolgok megsokszorozódásáé, melyeket az emberek használhatnak. Amint egy modern filozófus mondta és amint a zsinat is megállapította, nem annyira arról van szó, hogy „többel bírjunk”, hanem hogy „töb­bek legyünk”.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."