Szent II. János Pál Minden napra egy imaA turizmus különböző oldalai

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

A turizmus különböző oldalai

A turizmus egyik fontos módja a szabadidő eltöltésé­nek. Sok egyéb tulajdonsága között elősegíti a tetszés szerinti választást mindazok részéről, akik a turizmust élvezik, mind pedig annak szervezői részéről. Az ilyen tetszés szerinti választás erkölcsi szempontból pozitív hatású, ha a szabadság megfelelő felhasználását segíti.
Az emberhez méltó utazás és országjárás sosem lehet az erkölcsi kötelességek elől való menekülés, a keresz­ténynek élete minden pillanatában és minden pillanatán át meg kell kísérelnie valóra váltani az evangéliumi eszményt. Ha jól elgondolkodunk rajta, azt találjuk, hogy a szabadidő is eszkatológikus, végső dolgokra vo­natkozó, mint minden idő, amit Krisztus nekünk ren­delt. Eszkatológikus, amennyiben végső és határozott idő. Ez is arra rendeltetett, hogy az örökkévaló megvál­tást szolgálja folytonos elkötelezettségben, mert „egy a földi élet útja". Épp ezért rajtatok áll, hogy ezt a szabad időt tudatosan arra használjátok fel, hogy a természeti és szellemi erőforrásokat a teljes közösség javára érté­keljétek és alkalmazzátok.
A turizmus ezért úgy is felfogható, mint a népek köz­ti béke és az egymással való találkozás egyik alkotóele­me. Tulajdonképp a turizmusnak tulajdonítható, hogy ez a föld, amelyet Krisztus megváltó vére itat át, egyre inkább „mindünk otthonának tűnik.
Szívemből kívánom, hogy a turizmus járuljon hozzá Istennek, a világegyetem Teremtőjének dicsőségéhez, az emberi méltóság növekvő megbecsüléséhez, a köl­csönös tudáshoz, a lelki testvériséghez és test és lélek újjáéledéséhez, és hogy mindezt elérhesse azok munká­ján keresztül, akik a turizmust szervezik és felelősök érte.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."