Szent II. János Pál Minden napra egy imaA Szentlélek jóra vezérlő befolyása

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A Szentlélek jóra vezérlő befolyása

Ha jól megértjük Jézus tanítását, akkor teremtő és együttműködő módon válaszolhatunk azokra a kihívá­sokra, melyek az életben bennünket érnek, anélkül, hogy félnénk, tévesen vagy egyedül cselekednénk, és­pedig a Szentlélek jóra vezérlő befolyása alatt minden pillanatban és minden körülmények között, akár nagy, akár kicsiny ügyről legyen is szó.

Ezt a különleges isteni segítséget mindenki megkap­ja, aki életét Jézusnak ajánlja. Az Atyaisten terve a megváltásra az egész emberiséget érinti; 

az ő Szentlel­két küldte el ajándékként mindazoknak, akik nyitott lé­lekkel és hűséggel fogadják. Mi valamennyien részét képezzük Isten általános tervének. A kizárólag szemé­lyes és magánjellegű viszony a megváltáshoz nem ke­resztényi és alapvetően téves gondolkodásmódból ered. Következésképpen életeteket nem élhetitek elszigetelt­ségben, s még ha jövőtök felől döntötök is, akkor is mindig emlékeznetek kell felelősségetekre, melyet ke­resztényként másokért viseltek. Nincs helye életetekben az apátiának vagy a benneteket körülvevő világ iránti közönynek. Nincs helye az Egyházban az önzésnek. Tudatos erőfeszítést kell tennetek, hogy a társadalmi viszonyok megfeleljenek Isten tervének. Krisztus szá­mít rátok, hogy Szentlelke belőletek másokra kisugá­rozzék s ilyen módon átjárja a nemzet életének minden nyilvános és magánjellegű összetevőjét. „A Lélek meg­nyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1 Kor. 12:7)

Ne engedjétek, hogy a válságban vergődő világ képe megingassa bizalmatokat Jézusban! Még a nukleáris háborútól se féljetek! Kövessétek a Boldogasszony pél­dáját, az Istenbe vetett hit és a teljes lélekkel való együttműködés tökéletes példáját az emberiség megváltásának isteni tervében! Ne feledjétek azt a tanácsot, melyet Szűz Mária a kánai mennyegző szolgáinak adott: „Tegyetek meg mindent, amit csak Jézus mond!” Ekkor Jézus anyja kedvéért borrá változtatta a vizet. Mária közbenjárásával meg fogja változtatni egész éle­teteket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."