Szent II. János Pál Minden napra egy imaA püspök nincs egyedül

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

A püspök nincs egyedül

A püspökök... tudják, milyen sok pap függ tőlük, s azt is, hogy ők mennyire függenek a papoktól. Együtt és nem egyedül kapták a megbízatást, hogy hirdessék az Evangéliumot és felépítsék Krisztus Testét... mint testvérek és munkatársak.
A II. Vatikáni Zsinat és hatályba lépett dokumentu­mai sokat tettek azért, hogy megmutassák a szerzetesek igazi helyét a helyi egyházak apostoli munkájában... a pasztorális tevékenység egyeztetésében s annak biztosí­tásában is, hogy a férfi és női szerzetesek hatalmas munkáját megfelelően hasznosítsák az Evangélium iránti megosztott felelősségben, „hogy az Úr szava ter­jedjen” (2 Tesz. 3:1). ...És mit várunk a laikusoktól? Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a laikus apostoli küldetés megnövekedett hatóköre különös erő forrása Isten népe lelkipásztorainak számára is. A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyosan kifejtette, a laikus közös­ség milyen mértékben járul hozzá az egész Egyház jó­létéhez.
Mindebben óriási feladat hárul a püspökökre. Nehéz felelősséggel járó szolgálat ez, de Krisztus jelenléte és a helyes mértékben megosztott felelősség, melyet a kö­zösség vállal, több mint elég ahhoz, hogy meggyőzzön bennünket, valamennyi püspököt, hogy nem vagyunk egyedül.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."