Szent II. János Pál Minden napra egy imaA püspök Jézus Krisztus előjele

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12

A püspök Jézus Krisztus előjele

Egy püspök azonosságának alapvető jellemzője, hogy ő Jézus Krisztus élő jele. Amint a II. Vatikáni Zsinat leszögezi, „a püspökökben a mi Urunk, Jézus Krisztus, a legfőbb pap van jelen azok között, akik hisznek.”
Ez az alapvető igazság segít, hogy mélyen önma­gunkba nézzünk, s felfedezzük igényünket az életszent­ségre. Szolgálatunk természetfölötti hatékonysága oly sok tekintetben kapcsolódik életszentségünk fokához - ahhoz a mértékhez, mely szerint Krisztushoz hason­lítunk szeretetben és kegyelemben. Ezért kell elfogad­nunk Szent Pál felhívását, hogy főképp önmagunk felé forduljunk: „öltsétek magatokra az új embert, aki az Is­tenhez hasonlóvá alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény” (Ef. 4:23).
A szentség ezért elsődleges fontosságú életünkben és szolgálatunkban. Kétség nem fér hozzá: hűségünk Jé­zus szeretetéhez és a vele való barátságunk lényeges egész apostoli munkánkban, mely mindennapi életünk része. Csak a Krisztussal való egyesülés teszi lehetővé számunkra, hogy hatékonyan szolgálhassuk az Evangé­liumot.
Ne feledjük Jézus szavait: „Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz” (Jn. 15:5). Püspökként el­mélkednünk kell Krisztus szentségéről. Valójában híve­ink ennél is többet kérnek tőlünk: előzetes, prófétai megjelenítését várják és akarják tőlünk tanúságtételként annak a szentségnek, melyhez meghívjuk őket. Azt akarják, hogy járjunk elől a szentségben, hogy világo­san tapossuk ki előttük az utat, mely Krisztust követi.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."