Szent II. János Pál Minden napra egy imaA missziós tevékenység

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09

A missziós tevékenység

„Egyesek egyszerűen azért nem lesznek keresz­tények, mert hiányoznak azok, akik kereszténnyé tehet­nék őket” (Xavéri Szent Ferenc). E tényleges hiány tu­datában az Egyház nem hallgathat, sem nyugodt nem lehet, figyelembe véve oly sok millió testvérünk igé­nyét, aki a megváltás üzenetének hirdetését várja; Isten, figyelmeztet Szent Pál, „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére” (1 Tim, 2:4). A parancs, melyet a feltámadt Krisztus intézett ta­nítványaihoz: „Menjetek, prédikáljatok” (Mt. 28:19), hatásosan mutatja fel a zarándok Egyház képét és mű­ködését, kifejezi azt a missziós dinamizmust, mely ter­mészetének lényege. A Lélek által szüntelenül sarkallva az Egyházat örökre „elküldik” a nemzetekhez, hogy át­adja neki az eleven víz kimeríthetetlen forrását, mely az Úr igéjéből és munkájából ered. Az evangelizáció, vagy inkább a missziós tevékenység ezért megfelel az Egyház sajátos hivatásának, mely, miközben mindig tiszteletben tartja a szabadságot, találkozik azokkal az emberekkel, akik még mindig „in umbra mortis sedent” (a halál árnyékában ülnek) (Lk. 1:79); valójában azt mondhatjuk, hogy az Egyház a megtestesült misszió. Nem hiába erősítette meg a zsinat kifejezetten: „A zarándok Egyház természeténél fogva missziós jellegű. Mert a Fiú küldetéséből és a Szentlélek küldetéséből eredezteti származását, az Atya döntésének megfelelő­en. Mivel az Egyház, a Jó Hír letéteményese nem tehet mást, mint prédikál, hát szükségképpen ma is, nem kevésbé, mint más időkben, apostolokat és misszionáriu­sokat kell szétküldenie, akik tudják, hogyan kell szólni az emberekhez a transzcendens és felszabadító megvál­tásról, elvezetve őket az igazság megismerésére, teljes hűségben a Lélekhez.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."