Szent II. János Pál Minden napra egy imaA megtérés a keresztúton történik meg

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
29

A megtérés a keresztúton történik meg

Hogy megtérjünk Istenhez, lényegi és radikális mó­don, ahhoz az szükséges, hogy visszatérjünk az „alap­elvhez”, melynek lényege: kezdetben volt az emberi bűn és eredményeként a halál. Vissza kell szereznünk a bűn tudatát, mely minden bűn forrása lett a földön, mely az ember bűnösségének tartós alapja és kiinduló­pontja lett.

Az eredeti bűn valójában az egész emberi fajban fennmaradt. Ez az első Ádám öröksége bennünk. És bár Krisztus működésével, a „végső Ádámmal” (1Kor. 15:45) a keresztség által e bűn eltöröltetik, nyomait va­lamennyiünkön rajta hagyta.

Ha meg akarunk térni Istenhez, amint az Egyház kí­vánja tőlünk a Nagyböjt negyvennapos időszakában, ez azt jelenti, hogy a fa gyökeréig kell jutnunk, mely, mi­ként az Úr mondja, „nem terem jó gyümölcsöt” (Mt. 3:10). Nincs más módja annak, hogy meggyógyítsuk az embert. Tehát, hogy „megtérjünk” úgy, ahogyan az Egyház ma várja tőlünk a böjti időben, vissza kell tér­nünk ahhoz az „alapelvhez”, ahhoz a „kezdethez”, mely időben „porból vagy, és porrá leszel”, hogy ismét Krisztus feltámadásának és kegyelmének „új kezdeté­nél” találjuk magunkat.

Így vezet át az út Nagypénteken. Az út a kereszt alatt vezet. Nincs más útja a teljes „megtérésnek”. Ezen az egyedüli úton vár bennünket Ő, akit az Atya szeretete által „bűnné tett” (2Kor. 5:21) - bár Ő nem ismert bűnt - „hogy általa Isten igazságossága legyünk”.

Induljunk hát útnak a megtérés és az Istennel való kiengesztelődésnek ezen az útján, különösen együtt munkálkodva e negyvennapos időszakban Krisztussal, imádsággal, alamizsnálkodással és böjtöléssel.

„Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” (Zsolt. 51:12)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."