Szent II. János Pál Minden napra egy imaA liturgikus újév

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01

A liturgikus újév

Angelus Domini Muntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto – „Az Úr angyala köszönté a boldog­ságos Szűz Máriát, és ő méhében fogadá Szentlélektől Szent Fiát.”

Összpontosítsunk e szavak tartalmára az új liturgikus esztendő kezdetén.

Ismét megnyílik előttünk annak lehetősége, hogy az Egyház egy újabb évet megtöltsön az isteni Titokról szóló elmélkedéssel, mely működteti az ember és a vi­lág történetét. A liturgikus év a megváltás történetének rövidítése és summázata, a kezdetétől fogva egészen beteljesüléséig. Jézus Krisztus ennek a történetnek a csúcspontja és középpontja. Ő adja meg teljes jelentő­ségét a liturgikus esztendő egyes részeinek és ő ruházza fel azokat a megfelelő renddel.

Ő az a Jézus, akinek eljövetelét az Úr angyala Szűz Máriának jelentette – és Ő fogantatott Mária méhében a Szentlélek ereje által.

A Szentlélek hatalma és működése folytán lehetsé­ges, hogy az ember ideje és a világ ideje Jézus Krisz­tusban szentelődik az Atyának.

A Szentlélek működése által az Egyház ideje Jézus­ban az Atyának szentelődik. Ez az idő, ma, az emberi idő ciklikus természetének megfelelően, új kezdetét ve­szi.

Lépjünk hát be a liturgikus újévbe hittel és remény­séggel! Kezdjük el azzal a szeretettel, mely szívünkbe költözött a nékünk megadatott Szentlélek által. „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándéko­zott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm. 5:5)

A názáreti Szűz megkapta eme ajándékot a maga teljességében és a Szentlélek műkődése által isten Anyja lett.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."