Szent II. János Pál Minden napra egy imaA katolikus oktatás központi kérdése

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A katolikus oktatás központi kérdése

A katolikus iskola kimondatlan, de elengedhetetlen feltétele, hogy a tanárok szükségét érezzék a keresztény elkötelezettségnek. A katolikus iskola „olyan közösség kell hogy legyen, melynek célja az élet értékeinek átadása. Az iskola munkája a Krisztussal való hívő kapcsolat kialakítása és bátorítása, mert Krisztusban minden érték elnyeri teljességét. De a hitet főként úgy sajátítjuk el, hogy olyan emberekkel érintkezünk, akiknek mindennapi élete tesz tanúságot hitük mellett.”
A katolikus iskolák értékéről és a katolikus tanárok és nevelők fontosságáról szólván hangsúlyoznunk kell magának a katolikus oktatásnak a központi kérdését. A katolikus oktatás mindenekfölött arra való, hogy Krisztust kinyilvánítsa, hogy segítsen Krisztust megalkotni mások életében. Azokat, akiket megkereszteltek, arra kell nevelni, hogy a keresztény élet újdonságát az igazságosság és az igazság szentségének jegyében éljék meg. Annak, hogy katolikus neveltetés létezik, az az oka, hogy Jézus Krisztus létezik és az Ő Evangéliuma szolgálatára áll az embernek.
Nem szabad semmibe vennünk a hitoktatásról szóló üzenetet sem, mert ahogy a tanítás szól: „Annak a személynek, aki Krisztus tanítványává lesz, joga van ahhoz, hogy részesüljön a „hit tanításában” (Róm 10,8), s nem megváltoztatott, meghamisított vagy csökkentett formában, hanem egész és teljes alakban. Így egyetlen valódi hitoktató sem teheti meg azt joggal, hogy saját kezdeményezésére kiválogatja, amit nem talál fontosnak, hogy így tanítsa az egyiket és visszautasítsa a másikat. A módszer és a nyelv, amit használ, csak arra szolgálhat, hogy „az élet útjának” (ApCsel 2,28 és Zsolt 16,11) egészét és ne csak egy részét átadja”.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."