Szent II. János Pál Minden napra egy imaA jó példa jótékonysága

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

A bűnbánat azonos jelentésű a megtéréssel. A megté­rés annyit tesz, hogy legyőzünk mindent, ami ellentétes Isten gyermekeinek méltóságával; őszinte visszatérés a Mennyei Atyához, aki végtelenül jó és könyörületes...

E visszatérés a szeretet cselekedetének gyümölcse. Annál kifejezőbb és kedvesebb lesz számára, minél in­kább kíséri valamilyen szükséges és mindenekelőtt fe­lesleges dolognak a feláldozása.

Sokféle jócselekedet gyakorlásának lehetősége nyílik meg számunkra, kezdve attól, hogy szorgosan és jó lé­lekkel végezzük napi kötelességeinket egészen odáig, hogy alázatosan és örömmel fogadjuk a bosszantó csa­lódásokat is, melyekkel egy-egy nap során találkozunk, egészen odáig, hogy lemondunk valami nagyon kelle­mes dologról annak érdekében, hogy segíthessünk vala­kin, aki szükséget szenved. De a jó példa jótékonysága az, ami leginkább tetszik az Úrnak. Jó példára van szükség egyszerűen azért, mert a hívek olyan családjá­hoz tartozunk, melynek tagjai függetlenek: mindenkinek szüksége van a többiek segítségére és támogatásá­ra.

A jó példa nemcsak külsődleges cselekvés lehet, ha­nem mélyre hatol és a többi emberben a legértékesebb és legtevékenyebb ajándékként érvényesül, hogy min­denki megtalálja saját keresztény küldetését.

Mindezeket a dolgokat nehéz átültetni a gyakorlatba, mert gyenge erőinknek pótlólagos energiákra van szük­sége. Vajon hol találhatjuk meg ezeket?

Idézzük fel az Isteni Megváltó szavait: „Hisz nélkü­lem semmit sem tehettek" (Jn 15:5). Hozzá kell for­dulnunk. Ti ugyanis tudjátok, hogy Krisztus feltalálható az imádság személyes párbeszédében, s különösen a szentségek valóságában. Kiengesztelődünk Istennel és testvéreinkkel a bűnbánat szentségében, magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, mely erősíti gyönge és té­tova akaratunkat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."