Szent II. János Pál Minden napra egy imaA gyermekek felnevelése

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
23

Az oktatás feladata a szülőknek abban az elsődleges elhivatottságában gyökerezik, hogy részesüljenek Isten teremtő munkájában. Ha a nemzés szeretetben és szeretetből történik, egy új ember érez majd hívást a növe­kedésre és benső fejlődésre, s a szülők nekikezdenek a feladatnak, hogy hatékonyan segítsék azt az új emberkét, hogy teljes emberi életet élhessen. „Mivel a szülők adtak életet a gyermeküknek, komolyan kell venniük azt a kötelességüket, hogy leszármazottaikat oktassák, neveljék. Épp ezért a szülőket el kell ismerni, mint gyermekeik első és legfőbb nevelőit. Nevelői szerepük annyira döntő, hogy ha kudarcot vallanak, alig van olyasmi, amivel ezt helyre lehetne hozni, hiszen a szülőkre marad a feladat, hogy olyan családi légkört te­remtsenek, amely annyira át van itatva szeretettel és tisztelettel Isten és ember iránt, hogy a gyermekek tár­sadalmi és személyes fejlődése biztosítva legyen. így a család az első iskolája azoknak a társadalmi erények­nek, amelyekre minden társadalomnak szüksége van". (II. Vatikán Zsinat)
A szülők jogai és kötelességei úgy jellemezhetők, mint amelyek elengedhetetlenül lényegesek, főként mi­vel összeforrtak az életadással, eredetiek és elsődlege­sek, ha a nevelői működésüket tekintjük, mert szülő és gyermek közti szerető kapcsolat egyedülálló, pótolha­tatlanok és nem elidegeníthetők, mert nem lehet másra átruházni, sem annak a másiknak átvenni.
E jellemzőkön túl a legfontosabb elem, amely a szü­lők nevelői kötelességét fémjelzi, az apai és anyai sze­retet. Ez a szeretet kielégülést talál abban, hogy elvégzi a nevelés feladatát és ezzel szolgálja a teljes és tökéle­tes életet. A szülők szeretete forrásból lélekké lesz, az­tán szabállyá, s így a nevelés egész konkrét munkáját irányítja és inspirálja, és gazdagítja is azt a gyöngéd­ség, az állandóság, a szolgálatkészség, az önzetlenség, az önfeláldozás értékeível, melyek a szeretet legértéke­sebb gyümölcsei.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."