Szent II. János Pál Minden napra egy imaA család mint a társadalom élő alapsejtje

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
28

„Mivel minden dolgok Teremtője a házasságot állí­totta az emberi társadalom alapjául", a család lett „a társadalom élő alapsejtje". A családot a társadalomhoz fűző kapocs élő és erős, mert annak alapját alkotja és folytonosan táplálja azzal, hogy az életet szolgálja. A családokban állampolgárok születnek, akiknek legko­rábbi iskoláját azok a társadalmi erények jelentik, ame­lyek az életnek és a társadalom fejlődésének szellemét alkotják. így a család természetéből következő jó tulaj­donságainak révén hivatása által távol áll attól, hogy önmagába záruljon, inkább kinyílik más családok és a társadalom felé, így végezve el a kötelességét.
Az eggyé válás és a részvétel tapasztalata, melyek­nek elsődlegeseknek kellene lenniük a család napi éle­tében, a társadalom életéhez való alapvető fontosságú hozzájárulását jelzik. A családi közösség tagjai közti viszonyt a „jutalomelv" jellemzi és irányítja. Ez azt je­lenti, hogy minden egyes személy megbecsülést és jó­indulatot élvez, pusztán azért, mert a személyes méltó­ság jogán jár neki, mert értékes. így fakad a személyes méltóság tiszteletéből szívélyes nyíltság, párbeszéd kezdeményezésére és folytatására való készség, önzet­len készenlét, nagylelkű szolgálat, mély együttérzés.
Így lesz a valódi és érett emberi közösség családon belüli bátorításából az emberi társadalommal való együttélés pótolhatatlan és legfontosabb iskolája, a tisz­telet, igazságosság, párbeszéd, szeretet jegyében létre­hozott teljesebb közösségi kapcsolatok példaképe és mozgatórugója. Így a családot úgy tekinthetjük, mint a társadalom személyesebbé és emberibbé tételének leg­hatásosabb eszközét. A család mélyen és eredeti módon vesz részt a világ megalkotásában, s ezzel lehetőséget teremt a valóban emberi élet folytatására, legfőképp az­zal, hogy őrzi és átadja az értékeket és a jó tulajdonsá­gokat.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."