Szent Gellért (Gerardus Sagredo) bencés püspök és vértanú(980 körül - 1046. szeptember 24.)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24
Szent Gellért (Gerardus Sagredo) bencés püspök és vértanú (980 körül - 1046. szeptember 24.)

Élete

+ A tizenegyedik század elején született Gellért bencés szerzetes a velencei San Giorgio kolostorban, Olaszországban.

+ A Szentföldre tartó zarándoklat során megismerkedett Szent Istvánnal, Magyarország királyával, aki meghívta a szerzetest, hogy maradjon Magyarországon, és legyen fia oktatója. A király később Gellértet nevezte ki az újonnan alakult Csanádi (ma: Szeged-Csanádi) egyházmegye püspökévé.

+ Gellért püspökként evangelizálta a távoli területeket, különös gondot viselve a szegényekre. Törekvéseit szemlélődési és emlékezési szokásai tartották fenn.

+ István király 1038-ban bekövetkezett halálát követően felkelés volt a keresztények ellen Magyarországon, és 1046-ban Gellértet egy budai katonacsoport elfogta, brutálisan meggyilkolták a püspököt, majd testét a Dunába dobták.

+ Azonnal szentként és vértanúként üdvözölték Gellért maradványait Szent István és fia, Szent Imre maradványaival együtt a budai székesegyházban helyezték el.

Lelki bónusz

Szent Gellértet ugyanabban a szertartásban avatták szentté, mint Szent Istvánt és Szent Imrét. A kanonizáló pápát, VII. Gergelyt is szentként tiszteljük.

Elmélkedésre és mádságra

„Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” – Jn 12:24

Imádság

Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad
és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt.
Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük
itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."