Szent Charles de Foucauld „Lásd meg Jézust mindig minden emberben.”pap és rendalapító (1858-1916)

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Szent Charles de Foucauld „Lásd meg Jézust mindig minden emberben.” pap és rendalapító (1858-1916)

Élete

+ Károly gazdag családban született Strasbourgban, Franciaországban. Rögös katonai pályafutása után Marokkóban térképészként szerzett hírnevet magának.

+ Károly mély megtérést követően trappista szerzetes lett, bár később elhagyta a kolostort. Rómában és a Szentföldön eltöltött időt követően 1901-ben pappá szentelték.

+ A felszentelése utáni évben Károly visszatért Marokkóba, hogy a szegény nomád törzsek között élhessen, akiket a térképészként töltött évek alatt ismert meg. Úgy vélte, hogy arra hivatott, hogy Jézus rejtett názáreti életét utánozza, és úgy gondolta, hogy hatékonyan terjesztheti az Evangéliumot azáltal, hogy egyszerűen él és tanúságot tesz hitéről.

+ Károly az evangéliumokat lefordította a tuaregek anyanyelvére, és egy lexikonon dolgozott, amelyet soha nem sikerült befejeznie. 1916. december 1-én bennszülött lázadók megölték.

+ Károly testvért 2005-ben boldoggá avatták. 2020. május 26-án Ferenc pápa jóváhagyott egy második csodát, amelyet Boldog Charles de Foucauld közbenjárásának tulajdonítottak.

+ 2022. május 15-én szentté avatták.

+ Károly arról álmodozott, hogy hivatását másokkal is megosztja. Bár ez az álma nem valósult meg, sikerült megalapoznia azt, ami „Charles de Foucauld szellemi családjává” vált. Ez a csoport ma vallási közösségeket és intézeteket foglal magában mind a laikusok, mind a papok számára.

Imádságra és elmélkedésre

„Mindenekelőtt Jézust lásd mindig minden emberben, következésképpen ne csak egyenrangúként és testvérként, hanem nagy alázattal, tisztelettel és önzetlen nagylelkűséggel is bánj mindenkivel.” – Szent Charles de Foucauld

Szent Charles de Foucauld: A ráhagyatkozás imája

Atyám, átadom magamat Neked,
tégy velem tetszésed szerint.
Bármit teszel is velem, megköszönöm,
mindenre kész vagyok, mindent elfogadok,
csak akaratod bennem
és minden teremtményedben beteljesüljön.

Semmi mást nem kívánok Istenem.
Kezedbe ajánlom lelkemet,
Neked adom Istenem, szívem egész szeretetével,
mert szeretlek, és mert szeretetem igényli,
hogy egészen Neked adjam át magam,
hogy végtelen bizalommal
egészen kezedbe helyezzem életemet,
mert Te vagy az én Atyám. 
Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."