Szent Benedek Regulája 65. fejezet:A monostor perjele

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23
65. fejezet: A monostor perjele
11Mi azért a béke és szeretet megőrzése végett azt tartjuk célszerűnek, hogy az apát mérlegelésétől függjön az ilyen tisztség a monostorban. 12Ha lehetséges, dékánok intézzék a monostor különféle ügyeit, mint fentebb meghagytuk, az apát rendelései szerint, 13hogy így - míg többen vannak megbízva -, egy ne kevélykedjék. 14Ha pedig a helyi viszonyok úgy kívánják, vagy ha a közösség megokoltan és alázatosan kéri, és az apát is hasznosnak tartja, ő maga tegye meg perjelének azt, 15akit az istenfélő testvérek tanácsával kiválaszt.
16Ez a perjel aztán tisztelettel végezze azokat a feladatokat, amelyeket az apát reábíz, és semmit se tegyen az apát akarata és rendelése ellen. 17Amennyivel ugyanis mások fölé helyezték, annyival gondosabban kell megtartania a Regula előírásait. 18Ha pedig úgy találnák, hogy a perjel hibákkal van tele, vagy hogy gőgtől elvakulva felfuvalkodik, vagy rábizonyulna, hogy megveti a szent Regulát, négy ízben szóval intsék meg. 19Ha nem javul meg, őt is a Regula szerinti büntetéssel sújtsák. 20Ha még így sem mutat javulást, fosszák meg perjeli rangjától, és mást tegyenek helyére, aki méltó erre. 21Hogyha még ezután is nyugtalan és engedetlen a közösségben, vessék ki a monostorból. 22Az apát azonban gondolja meg, hogy minden ítéletéről számot kell majd adnia Istennek, és ezért esetleg ne féltékenység vagy irigység lángja égjen szívében.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."