Szent Benedek Regulája 19. fejezet:Magtartás módja a zsolozsmázásban

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24
19. fejezet: Magtartás módja a zsolozsmázásban
1Hisszük, hogy Isten mindenütt jelen van, és hogy "az Úr szeme mindenütt figyeli a jókat és a rosszakat" (Péld 15,3), 2de ez a hit a legerősebb és minden kételkedéstől mentes legyen akkor, amikor az istenszolgálaton veszünk részt. 3Ezért mindig meg kell emlékeznünk arról, amit a próféta mond: "szolgáljatok az Úrnak félelemmel" (Zsolt 2,11), 4és másutt: "zsoltározzatok bölcsességgel" (Zsolt 46,8), 5és: "az angyalok színe előtt mondok zsoltárt neked" (Zsolt 137,1). 6Vegyük tehát fontolóra, miként kell Isten és ő angyalai színe előtt viselkedni, 7és úgy álljunk a zsolozsmázáshoz, hogy szívünk megegyezzék szavunkkal.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."