Szent András apostol ünnepe Az első meghívott(első század)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Szent András apostol ünnepe Az első meghívott (első század)

Élete

+ A Szentírás szerint András, Simon Péter testvére, halász volt, és Keresztelő Szent János tanítványa.

+ Andrást gyakran hívják Protoclete-nek  „Elsőként meghívottnak , mert úgy emlékeznek rá, mint aki az apostolok közül elsőként mondott „igen”-t Jézusnak az Ő követésére  való meghívására. János evangéliuma azt is elmondja nekünk, hogy miután András meghallotta Keresztelő Jánost, aki Jézust „Isten Bárányának” nevezte, bemutatta testvérét, Pétert Jézusnak (vö. János 1: 36–40).

+ András megmutatta hitét, amikor elhozta Jézushoz a fiút öt árpakenyérrel és két hallal, azokkal az egyszerű elemekkel, amelyeket Jézus elég étellé változtatott a sok ember táplálásához (vö. János 6: 8–9).

+ András Jézussal volt a hegyen a Színeváltozáskor, és Vele volt utolsó óráiban is a Getszemáni-kertben.

+ Az ősi hagyomány szerint, András Pünkösd után több helyen is hirdette az evangéliumot. András állítólag úgy szenvedett vértanúhalált a görögországi Patrászban, hogy egy X alakú kereszten feszítették meg.

+ Szent Andrást a halászok és halárusok védőszentjeként tisztelik, valamint számos helynek, köztük Ausztriának, Görögországnak, Oroszországnak, Skóciának, Luxemburgnak, Hollandiának és Ukrajnának és emellett sok egyházmegyének és városnak.

Imádságra és elmélkedésre

„ András apostol… arra tanít bennünket, hogy Jézust azonnal kövessük (vö. Mt 4: 20; Mk 1: 18), hogy lelkesen beszéljünk róla azoknak, akikkel találkozunk, és főleg, hogy valódi ismerősi kapcsolatot ápoljunk vele, legyünk határozott tudatában annak, hogy egyedül Benne találhatjuk meg életünk és halálunk végső értelmét.”  XVI. Benedek pápa

Imádság

Kérünk, Istenünk, legyen közbenjárónk az örökkévalóságban Szent András
apostol, aki itt a földön igehirdetője és vezetője volt Egyházadnak. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."