Szent András apostol ünnepe Az első meghívott(első század)

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
30
Szent András apostol ünnepe Az első meghívott (első század)

Élete

+ A Szentírás azt mondja nekünk, hogy András, Simon Péter testvére, halász volt, és Keresztelő Szent János tanítványa is volt.

+ Andrást gyakran hívják Protoclete-nek - „Első meghívottnak” -, mert úgy emlékeznek rá, mint az apostolok közül elsőként, aki „igent” mondott Jézus követésének meghívására. János evangéliuma azt is elmondja nekünk, hogy miután András meghallotta Keresztelő Jánost, aki Jézust „Isten Bárányának” nevezte, bemutatta testvérét Jézusnak (vö. János 1: 36–40).

+ András megmutatta hitét, amikor elhozta Jézust, a fiút öt árpakenyérrel és két hallal, azokkal az egyszerű elemekkel, amelyeket Jézus elég étellé alakított a sok ember táplálásához (vö. János 6: 8–9).

+ András Jézussal volt a hegyen a színeváltozáskor, és vele volt a Gecsemáné-kertben is utolsó óráiban.

+ Az ősi hagyomány szerint, András pünkösd után több helyen is hirdette az evangéliumot. András állítólag a görögországi Patrászban vértanúhalálat szenvedett azzal, hogy egy kereszten X alakban megfeszítették.

+ Szent Andrást a halászok és halárusok védőszentjeként tisztelik, valamint számos helyen, köztük Ausztriában, Görögországban, Oroszországban, Skóciában, Luxemburgban, Hollandiában és Ukrajnában, valamint számos más egyházmegyében és városban.

Imádságra és elmélkedésre

„ András apostol… megtanít minket arra, hogy Jézust azonnal kövessük (vö. Mt 4: 20; Mk 1: 18), hogy lelkesen beszéljünk róla azokkal, akikkel találkozunk, és főleg, hogy valódi ismerős kapcsolatot ápoljunk vele, élesen tisztában azzal, hogy egyedül benne találhatjuk meg életünk és halálunk végső értelmét. ”- XVI. Benedek pápa

Ima

Kérünk, Istenünk, legyen közbenjárónk az örökkévalóságban Szent András apostol, aki itt a földön igehirdetője és vezetője volt Egyházadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."