Szent Ágoston vallomások Mi értelme van Mózes e szavainak:„menny és föld”?

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Okoskodásuk ez.

XVII. FEJEZET

Mi értelme van Mózes e szavainak: „menny és föld”?

„Igaz, amit mondasz, de Mózesnek esze ágában sem volt az a teremtmény (a menny és az ősanyag), mikor a Lélek kinyilatkoztatása alapján azt írta: kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. E szóval: menny, nem akarta azt a bizonyos, Isten látásában boldog

196

szellemi vagy értelmi teremtményt jelezni; másik kifejezése; a föld sem jelent formátlan ősanyagot.”

- Hát ugyan mit akart mondani?

- A mi magyarázatunk helyes - mondják -, az forgott ama férfiú eszében, s azt fejezte ki az idézett szavakban!

- Mi légyen az?

- Mózes - felelik - az ég és föld elnevezéssel ezt az egész látható világmindenséget akarta egyelőre csak röviden és általánosságban megjelölni, hogy azután a teremtés napjainak elszámlálásával mintegy részenkint végigtárgyalja az összes műveket, amelyeket a Szentlélek jónak látott így megnevezni. Akihez szólt ugyanis, az a nép olyan nehézfejű és anyaghoz kötődő emberekből állott, hogy Isten művei közül okos ítélettel csak az érzékelhetőket lehetett szemük elé tárni.

Arra vonatkozólag azonban megegyeznek velem, hogy a „puszta és üres földet, a sötétséggel tele örvényt” - amiből aztán az Írás szerint az egész közönségesen ismert, látható világnak bizonyos napok alatt történt teremtése és rendezése következett - mondom -, egyetértenek velem, hogy ezeket igen alkalmasan formátlan ősanyagul lehet felfogni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."