Szent Ágoston vallomások Magyarázat a teremtő áldásánaktitkos értelméről.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
22

Tudom ugyanis, hogy az érzékek világában sok módon lehet valamit jelezni, amit a lélek egy módon ért, s viszont sok módon értelmezhet valamit a lélek, aminek az érzékek körében csak egy jele van. Például ezen egyszerű fogalmat: Isten és a felebarát szeretete, mennyi különféle jellel, mily temérdek nyelven, s mindegyik nyelvben a szavaknak hányféle változatával lehet külsőleg kifejezni! Valóban így csak a vizek állatvilága tud sokasodni.

S te, ki e sorokat olvasod, figyeld meg, hogy annak, amit az Írás egy módon s mindig ugyan- azon szavakkal mond: kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet, - nemde sok értelmezése vagyon, nem ugyan tévedések és csalódások útján, hanem jogos és helyes felfogások sokasága miatt?! Ilyenformán nőnek és sokasodnak az emberi nemzedékek!

Ha tehát a dolgokat nem képletes módon, hanem a maguk valóságában értjük, akkor e szavak; „növekedjetek és sokasodjatok”, mindazon teremtményekre vonatkoznak, amelyek magról szaporodnak.

Ha ellenben úgy kezdjük, mint átvitt értelmű beszédet, - s gondolom, hogy inkább ez az Írás szándéka, mert bizonyára nem ok nélkül terjeszti ki az áldást csak a tengeri és emberi magzatokra, - temérdek sokféle sokasodásra vonatkozik.

Vonatkozik a szellemi és anyagi teremtményekre, mintegy a mennyben és a földön. Vonatkozik az igaz és gonosz lelkekére, mintegy a világosságban és a sötétségben.

Vonatkozik a szent Szerzőkére, akik a Törvény meghirdetői voltak, mintegy az ég erősségén, amely a felső és alsó vizek szétválasztója.

Vonatkozik a bűneik miatt boldogtalan népekére, mintegy a tengerben; - de a jámbor lelkek buzgólkodásának sokasodására is, mintegy a szárazföldön.

Vonatkozik az irgalmas cselekedetekére e jelen életben, mintegy a megtermő növényekére és gyümölcsfákéra; de a lelki ajándékokéra is, amelyek a szívek nagy épülésére fellángolnak, mintha az égbolt világítói volnának.

Vonatkozik a mértékesen megfegyelmezett indulatokéra, - az eleven életet élő lélekben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."