Szent Ágoston vallomások Istenes szándék nélkül a jótéteménynem igazi táplálék.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
29

Mindezek alapján kimondom az igazat, Uram, színed előtt!

Mikor hitetlen és tudatlan emberek, akiket először még az első szentségekkel fel kellene avatni és nagy csudatételekkel meg kellene nyerni, - meggyőződésünk szerint az Írás ezeket érti a halak és tengeri szörnyetegek elnevezésen, - mikor, ismétlem, ilyen emberek szolgáidat felkarolják, megüdítik, vagy az élet valamely más bajában segítségükre vannak, a segély, amit adnak, sem az adakozó, sem a szükséget szenvedő szempontjából nem igazi segítség.

Miért?

Azért, mert sem az irgalmasság belső indító okát, sem igazi célját nem ismerik. Cseleke- detüket tehát nem igazítja istenes jószándék; következőleg a segélyezettek sem örülnek az adományoknak hisz egyelőre még semmi lelki gyümölcsöt nem látnak. Nem igazi táplálék az ilyen segély, mert a lélek abból táplálkozik, aminek örülni tud.

A halak és szörnyetegek, vagyis a hitetlen és tudatlan lelkek ezért nem részesülhetnek ama csudálatos eledelben, amely csak a tenger keserű hullámaitól immár elrekesztett és megkülön- böztetett földön tud megteremni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."