Szent Ágoston vallomások Imádkozik anyja lelki üdvösségéért.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
26

Hallgass meg engem.
Sebeink orvosára kérlek.
Ő érettünk függött a kereszten; s most jobbodon ülve ő a mi közbenjárónk nálad.

Tudom, hogy anyám könyörületes volt cselekedeteiben, tudom, hogy igaz szívből megbocsáj- tott minden ellene vétkezőnek; bocsásd meg te is vétkeit, amit elkövetett annyi éven keresztül az üdvösség vize után.

Bocsáss meg, Uram, könyörgök, bocsáss meg neki! „Ne szállj ítéletre szolgálóddal!” (Zsolt 142,2) „Haladja felül az irgalmasság az ítéletet!” (Jak 2,13). Hiszen minden igéd igazság, s te irgalmasságot ígértél az irgalmas szívűeknek. S te adtad nekik, hogy ilyenek lehessenek, mert „könyörülsz, akin könyörülni akarsz, s irgalmasságot tész azzal, akin megkönyörülsz” (Róm 9,15).

Hiszem, hogy már meg is tetted, amire kérlek, de azért „vedd kedvesen Uram, ajkaim önkéntes áldozatait” (Zsolt 118,108). Hisz halálos órája közeledtekor nem törődött sem pompás temetéssel, sem balzsamozással, sem előkelő síremlékkel, nem gondolt a kész hazai sírra; semmi ilyen parancsot nem adott nekünk. Csak egy óhaja volt: hogy megemlékezzünk róla az oltárodnál.

Az oltárnál, amely előtt egy napot sem mulasztott szolgálatodban. Az oltárnál, mert tudta, hogy ott mutatják be Neked a szent áldozatot, az „ellenünk bizonyító kézirat eltörlőjét” (Kol 2,14).

Az ellenség összeszámlálta e kézírásban bűneinket s azt hitte, győzött. Azóta hiába keres ellenünk bizonyságot, semmit sem talál abban, akiben mi győzünk: az Úr Jézus Krisztusban. Vissza lehet-e Neki szolgálni ártatlanul kiontott vérét? Vissza lehet-e fizetni a váltságot, amellyel visszavásárolt és kiragadott minket a Sátán hatalmából?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."