Szent Ágoston vallomások Cassiciacumban végzett munkájaHogyan töltekezett Dávid zsoltáraival.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28

Végre elérkezett az idő, amikor valóságban megválhattam a rétori széktől. Gondolatban már régen elszakadtam tőle.

Megtörtént.

Ahonnan már korábban kiemelted szívemet, most nyelvemet is kiszabadítottad. Vidám hálaadások között mentem ki a hozzám tartozókkal együtt Verecundus villájába. Mivel foglalkoztam ott? Tudományos dolgokkal. Már a te szolgálatodban, de azért rajtuk volt az elhagyott iskola felfuvalkodottságának lehelete, olyanformán mintha csak félbeszakítottam volna azt, amit végképp elhagytam. Tanúságot tesznek munkásságomról azon könyvek, ame- lyeket ott volt barátaimmal s önmagammal folytatott eszmecserék alapján írtam. Nebridiussal is, bár távol volt, érintkeztem, erről a levelek tesznek bizonyságot.

Mennyi idő kellene, hogy akkor nekünk adott minden nagy jótéteményedet elszámlálhassam, különösen, mikor még nagyobbak felé ragad emlékezetem! Az emlékezet szemével ugyanis újra látom magamat, s oly igen jól esik most hálát adnom neked, hogy akkor teljesen meg- fékeztél engem titkos ösztökéléseiddel, a hegyeket, dombokat, kiegyenlítetted felfogásomban s engem lesimítottál; ami görbe volt bennem, kiegyenesítetted, ami durva, megszelídítetted. S módot találtál, arra is, hogy lelkem testvérét, Alypiust meghódoltasd Egyszülötted, a mi Urunk Megváltónk, Jézus Krisztus neve előtt, amelyet pedig be sem akart eddig venni írásainkba. Mert arra törekedett, hogy írásaink inkább a pogány cédrus-nagyságok illatával ékeskedjék, mint az Egyház gyógyító növényeivel. Pedig ezek igen jók a kígyók ellen, amazokat meg már összetörte az Úr.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."